?>

XVIII. ročník tenisového turnaja pedagógov a nepedagogických pracovníkov v školstve 01.09.2016

Oproti minulému ročníku /17 aktérov/,t.r. nižšia účasť, len 13 účastníkov.  

Výsledky:

Dvojhra M do 50r: 1.Béreš P. 

                  2. Begala M. 

                  3. Repovský 

Dvojhra M nad 50r:1. Béreš Miro

                  2.Pavlikovský

                 3. Koščo P

Štvorhra: 1. Béreš M, Pavlikovský

          2. Béreš P, Huľo J.

          3. Begala, Koščo

magbo system