?>

XIX. ročník tenisového turnaja pedagógov a nepedagogických pracovníkov v školstve 01.09.2017

Veľmi nízka účasť/9 aktérov, z toho 1 žena/.

Výsledky:

Dvojhra: 1. Béreš Peter/Sečovce/

         2. Repovský /KE/

         3. Béreš Miro/Gymko/, Huľo Julo/Kuzmice/

Štvorhra: 1. Béreš Peter, Huľo Julo

          2. Begala Maťo/Gymko/, Koščo Peter/Cirkevné gymko/

magbo system