?>

XX. ročník tenisového turnaja pedagógov a nepedagogických pracovníkov v školstve 01.09.2018

Opakovane veľmi nízka účasť/10 aktérov, z toho 1 žena/. Minulého roka 9 hráčov, z toho 1 žena.

Učitelia, čo je s vami !?

Výsledky:

Dvojhra: 
1. Pavlikovský Jozef/ZŠ Sever/
2. Huľo Julo/ZŠ Kuzmice/
3. Begala Maťo/Gymko/,

Štvorhra: 

1. Repovský, Eperješi/KE/
2. Begala Maťo/Gymko/. Koščo Peter/Cirkevné gymko/

magbo system