?>

TURNAJE ORGANIZOVANÉ TK JUNIOR TV v sezóne 2022

1/ VIII. ročník turnaja k MDD/ 11.06.2022

2/ XXI. ročník Memoriálu Róberta Béreša/ 14.05.2022

3/ XXIII. ročník turnaja pedagógov a nepedagogických pracovníkov v školstve/ 03.09.2022

4/ VII. ročník turnaja priateľov klubu/ 08.10.2022

magbo system