?>

TURNAJE ORGANIZOVANÉ TK JUNIOR TV v sezóne 2017

1/ Novoročný turnaj detí + žiakov/prenájom UŠ + HOBES arény/ 7.1.2017

2/ Novoročný halový turnaj mužov v štvorhre/ prenájom HOBES arény/ 7.1.2017

3/ XVI. ročník MRB 20.5.2017

4/ III. ročník k MDD 3.6.2017

5/ VIII. ročník turnaja zdravotníkov 23.6.2017

6/ II. ročník štvorhier v rámci Dni mesta Trebišov 26.8.2017

7/ XIX. ročník tenisového turnaja učiteľov a nepedagogických pracovníkov v školstve 1.9.2017

magbo system