?>

TURNAJE ORGANIZOVANÉ TK JUNIOR TV v sezóne 2015

1/ Slávnostné otvorenie tenisového areálu TK Junior Trebišov/“Pri zimáku“/ a XIV. ročník Memoriálu Róberta Béreša 30.05.2015

2/ I. ročník tenisového turnaja k MDD 06.06.2015

3/ VII. ročník turnaja zdravotníkov vsl. kraja 13.06.2009

4/ Turnaj Dorastenci /ky/ 18.07. – 20.07.2015

5/ XVII. ročník tenisového turnaja učiteľov a nepedagogických pracovníkov v školstve 05.09.2015

6/ Turnaj TREBIŠOV OPEN CUP 2015 19.09.2015

magbo system