?>

VII. ročník turnaja zdravotníkov vsl. kraja 13.06.2015

Dňa 13.6.2015 uskutočnil na dvorcoch TK JUNIOR TV pod záštitou riaditeľstva NsP TV,a.s., v spolupráci s vedením mesta TV ako aj sponzorov, VII.ročník tenisového turnaja zdravotníkov východného Slovenska.

Na 0-tom a ďalších 6-tich ročníkoch sa zúčatnilo celkovo do 140 aktívnych účastníkov.

VI.ročníku sa zúčastnilo 17 aktívnych aktérov/14 mužov a 3 ženy/ z Trebišova, Vranova n /T, Michaloviec, Rožňavy a Bardejova.

Ppo dostavbe nového TA „Pri zimáku“, hoci v šibeničnom termíne a bez účasti vedenia NsP TV,a.s., rsp Sveta zdravia a vedenia mesta Trebišov, ktorí túto akciu nemali v pláne akcií pre tento rok a kolízie s majstrovstvami Slovenska pre zdravotníkov a zdravotníckych pracovníkov /Zvolen 19.-20.6.2015/, oslovilo vedenie TK Junior TV „skalných“ z radov tenistov – zdravotníkov vsl. regiónu a pozvali sme všetkých, v duchu obnovenia tradície, na toto športovo-spoločenské podujatie, ktoré všetkým účastníkom poskytne príležitosť pre spoločenské stretnutie, športové súťaženie, priestor pre výmenu poznatkov a pracovných skúseností, ako aj pre zlepšenie a rozšírenie vzájomných vzťahov.

Z pozície riaditeľa turnaja vyslovujem ľútosť organizátorov nad veľmi nízkou účasťou/ 8 hráčov/, pokles oproti poslednému ročníku o 9 účastníkov, oproti predposlednému ročníku o 14 hráčov.

Súvisí to zrejme aj s krátkou dobou propagácie akcie, stratou kontaktov s mnohými hráčmi, ktorí sa turnaja zúčastnili pred 5-timi rokmi / pozvánky poslané formou e-mailov na sekretariáty všetkých nemocnív vo vsl. kraji, ktoré sa pravdepodobnme nedostali k správnym adresátom/, ale aj s výraznými teplotami, ktoré v júni t.r.sužovali východ Slovenska.

Súvisí to snáď aj s hektickou dobou v ktorej žijeme, inými prioritami, hlavne zdravotníkov pracujúcich v súkromnom sektore /zabúdame pri pracovnom vyťažení na relax/, krízou – nielen hospodárskou a ekonomickou, ale aj krízou v myslení a hlavne vo vzťahoch …

…budeme veľmi zvažovať, či túto akciu zaradíme do kalendára podujatí TK Junior TV v budúcej sezóne. A ak, propagáciu akcie v predstihu zverejníme na webových stránkach tkjuniortv.

Zo spoločenského hľadiska oceňujem, že už tradične na turnaji nechýbal MUDr. Solanka Miro z Bardejova/víťaz mnohých predchádzajúcich ročníkov/ a neskorší víťaz kategórie od 41 do 55 rokov. Poďakovanie za účasť patrí aj MUDr. Matyaškovi Jankovi z Humenného a domácim „skalným.

VÝSLEDKY : DVOJHRA : Muži

– kateg od 41do 55 r: 1. Solanka Miro/Bardejov/     kateg nad 55 r: 1. Béreš Milan/TV/

2.Mihálik Erik/TV/                                           2. Michalčík František/TV

3.Suchý Róbert/TV/                                         3. Gajdoš Ján/TV/

4.Matyaško Ján/HN/                                         4.Jaššo Marián

                         ŠTVORHRA / bez rozdielu veku / : l. Béreš M, Solanka M

  1. Mihálik, Jaššo
  2. Michalčík, Gajdoš
  3. Suchý, Matyaško

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým sponzorom, a členom TK JUNIOR TV, ktorí pomohli pri organizovaní tejto akcie.

             MUDr. Béreš M., riaditeľ turnaja, prezident TK JUNIOR TV

magbo system