?>

X. ročník turnaja zdravotníkov vsl. kraja 20.09.2019

NsP Trebišov, a.s. v spolupráci s TK Junior TV usporiadali dňa 20.9.2019 v TA TK Junior TV /“pri Zimáku“/už 10. ročník turnaja zdravotníkov v tenise, aby ukázali širokej verejnosti, že zdravotníci nielen doporučujú svojim pacientom pre zlepšenie svojho zdravia športovať, ale aj sami takéto aktivity praktizujú. V slnečné, no chladné sobotňajšie ráno, riad NsP TV, a.s., MUDr. Bazár, zahájil tenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo t.r. 16 tenistov/z Trebišova, Humenného, Michaloviec a Košíc/.

VÝSLEDKY:
Dvojhra M do 45 r. :

1. Čornej Tomáš /inf.odd. NsP MI/

2. Ferčák Marek / OAIM NsP TV/

3. Lešo Ján / TaPCH NsP TV/

Dvojhra M nad 45 r. :

1. Mihálik Erich / súkr.ortop.amb. TV/

2. Béreš Milan /dôch/

3. Bučko Bohuslav /chir.odd. ŽN KE/

Dvojhra žien:

1. Koščová Mária / TV/

2. Lyciusová Karolína / kožné odd NsP TV/

3. Ondovčíková Andrea/ FRO ambul NsP TV/

Štvorhra bez rozdielu veku a pohlavia:

  1. Mihálik, Lešo
  2. Ferčák, Suchý /chir.odd NsP TV/
  3. Béreš, Matyščák /súkr. chir.amb.HN/
magbo system