?>

VIII. ročník tenisového turnaja zdravotníkov východného Slovenska

Termín bude upresnený v mesiaci JÚL.

Prihlášky: do

Prezentácia:  od 8.00 – 8.45hod.

Losovanie:  o 9.00hod

Kategórie: dvojhra: podľa počtu prihlásených

štvorhra: bez rozdielu veku a pohlavia

Štartovné: 10.-€ / osobu

magbo system