?>

XV. ročník Memoriálu Róberta Béreša 28.- 29.05.2016

V dňoch 28.-29.5.2016 usporiadal TK JUNIOR TV na 6 antukových dvorcoch tenisového areálu „Pri zimáku“ XV.ročník Memoriálu Róberta Béreša.

Účastníkov turnaja v počte 51 /z okolitého vsl. regiónu/ privítali prez. TK Junior TV, Milan Béreš a primátor mesta Trebišov, Marek Čižmár.

Za ideálneho počasia v sobotu a za tropických horúčav v nedeľu sa hralo v 5-ich vekových kategóriach.

Keďže tento turnaj bol zaradený do oficiálnej termínovej listiny STZ ako turnaj triedy „B„ registrovaných hráčov, títo hrali dvojhru v 2 skupinách, a to vek.kateg. 5O+ a vek kateg 55+/po 3 hráči/ systémom každý s každým na 2 víťazné sety.

Víťazmi sa stali v mladšej kategórii Venglár Milan z HN a v staršej skupine Schwarzbacher Marián tiež z HN.

Ako druhí skončili Župa Ján zo Sabinova/50+/ a Frič Igor z KE/55+/.

Poradie štvorhry /vek kateg 45+/:

1. Župa, Venglár

                                  2. Schwarzbacher, Milkov/KE/

Neregistrovaní a rekreační hráči hrali dvojhru v 3 vekových kategóriach, a to: 18-35 r/12 hráčov,/36-50 r/15 hráčov/, 51r+ /18 hráčov/.

V každej vekovej kategórii sa hralo v 4 skupinách na 1 víťazný set a prví dvaja zo skupín postupovali do finálovej skupiny/ v počte 8 hráčov/, kde sa hralo k.o. systémom.

PORADIE:

Vek kateg. 18-35r: 1. Bučko Roman/Kuzmice

                  2. Bujko Milan/KE/

                  3. Straka Slavo/Hanušovce,3.Kňašinský Pavol/KE/

Vek kateg. 36-50r: 1. Sojko František/Vranov n/T/

                  2. Ďurika Štefan/Veľaty/

                  3. Tulach Rasťo/Vranov n/T/

                  3.Čulka Peter KE

Vek kateg. 51r.+ : 1. Solanka Milan /Bardejov/

                  2. Béreš Miroslav /TK Junior TV/

                  3. Šimko Michal

                  3. Pavlikovský Jozef/TV/

ŠTVORHRA: Kateg do 95r/súčet veku oboch hráčov/:

                   1. Sojko, Ďurika

                   2. Tulach, Straka

                   3.Zeleňák M/Zbehňov/, Šesták M./Sečovce/

                   3. Babjak M, Kičiň D/TK Junior TV/

Kateg. 95 r +:     1. Béreš Miroslav, Solanka

                  2. Milták J, Marcinov M/obaja Vranov n/T

                  3. Béreš Milan,Béreš Peter/TK Junior 

                  3. Šimko M, Pavlikovský J /TV/

Touto cestou sa chcem poďakovať včetkým účastníkom tohto vydareného olookrúhleho jubilejného XV. ročníka Memoriálu Róberta Béreša, že v takom hojnom, nevídanom počte 51 hráčov, prijali, napriek horúčavám, pozvanie na tento turnaj a 2 dni zápolili o trofeje a prekrásne diplomy, ktoré sa v nedeľu rozdali vo všetkých kategóriach, až na turnaj útechy, ktorý sa ani nerozohral.

Poďakovanie patrí aj sponzorom:f ABG, Unitrans, MIGA, Timstav, MARAL, IVIM, K – Print, Heineken, Orto Pro, BOMED, IBSA, MH, p.Kmeťovej J.

Samozrejme, turnaj by sa nedalo zorganizovať bez zázemia, organizačného tímu, nadšencov, tzv. obslužného personálu. Vďaka patrí Bérešovcom – Mirovi, Peťovi, Martuške, Kmeťovcom – Vladovi a Peťovi, Kičiňovcom-Ivanovi a Denisovi, Julovi Huľovi, Imrovi Bandorovi, Maťovi Olahovi a trochu aj Milošovi Petrovi.

Tešíme sa na ďalšie ročníky a ďalšie tenisové akcie.

Béreš Milan

prez.TK JUNUIOR TV

magbo system