?>

II. ročník tenisového turnaja k MDD 04.06.2016

Minulého roku, po otvorení TA „Pri zimáku“, obnovil TK JUNIOR TV tradíciu organizovania tradičných tenisových turnajov/Memoriál Róberta Béreša, turnaj k MDD, Turnaj zdravotníkov vsl.kraja, Turnaj učiteľov a pedagogických pracovníkov, zapojil sa taktiež do organizovania celoslovenských turnajov v rámci STZ/turnaj dorastencov a dorasteniek/.

Tohto roku, po zorganizovaní XV.roč.Memoriálu Róberta Béreša/pekná účasť 51 hráčov – mužov a seniorov dňa 28.5.2016/, sme pre deti, žiakov a dorastencov nášho klubu usporiadali II.ročník turnaja k MDD.

Z 24 hráčov týchto kategórií sa turnaja zúčastnilo 16 hráčov a hráčok/ 1/3 hráčov a hráčok sa nezúčastnila z titulu choroby alebo odcestovania/.

Všetci účastníci turnaja, aktívni hráči a hráčky, dúfam, že aj rodičia, príbuzní a diváci, si užili nielen zaujímavé zápasy, ale aj perfektné počasie, ktoré sme si k pohode objednali.

Na začiatku turnaja, po zahájení a privítaní účastníkov, sa rozdali balíčky, ktoré im v spolupráci so sponzormi /p.Vincenčíkom J., p.Jozefim P./ pripravili organizátori.

Zápasy sa hrali v 5 skupinách podľa veku a výkonnosti až do popoludňajších hodín.

Myslím, že najmä skupiny detí 6-7 a 8-10 ročných prekvapili rodičov, ale aj trénerov svojím perfektným prístupom a predvedenou hrou.

Odmenou im boli trofeje vo forme pohárov za I.-III.miesto, drobné vecné ceny/pre každého účastníka/.

K akcii samozrejme nesmel chýbať tradičný guláš a hot dogy, ako aj niečo mrazené a chladné občerstvenie.

Obslužný personál bol tiež tradičný – Bérešovci, Kmeťovci, Julo Huľo a pridal sa aj Maťo Babjak,náš tenisový odchovanec, už v kategórii mužov, ktorý okrem rozhodovania zápasov detí si zahral aj veľmi pekný exhibičný zápas na l víťazný set s víťazkou najstaršej vek.kateg., talentovanou staršou žiačkou Tonkou Storoškovou, ktorú vôbec nešetril a „naložil“ jej 6/2.

Výsledky:

Kateg detí: 1. Muhová Tamara 2.Hoľanová Viki, 3. Jozefiová L

Kateg detí: 1.Lešo Peťo, 2.Maňková Simona, 3.Kočiš Filip

Kateg žiakov: 1.Sováková Sára, 2.Šrámková K, 3. Zbojovská E

Kateg žiakov: 1.Matys Ďoďo,2.Lešová Mia, 3.Filip Matej

Kateg st.žiakov a dorastu: 1. Storošková T, 2.Malackaničová Ester, 3.Filip Mário Odohrali sa ešte zápasy medzi víťazom skupiny II. Lešom Peťom a Eliškou Zbojovskou s výsledkom 2/6, víťazom sk.IV. Ďoďom Matysom a Bibou Borščovou/dorast/s výsledkom 3/6 a Miou Lešovou a Eliškou Zbojovskou s výsledkom 6/2.

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie tenisové akcie…

magbo system