?>

I. ročník tenisového turnaja k MDD 06.06.2015

Obnovujeme tradície

V letnej sezóne 2009 TK Junior TV usporiadal v „starom“ TA pri ZŠ Komenského 1 v Trebišove posledné ročníky tradičných tenisových turnajov.

Vo februári 2010 začal developer búranie ZŠ Komenského l a TA a postavil sa obchodný reťazec Kaufland.

So stratou TA prišiel TK Junior TV o svojpomocne dovybudovaný TA so 6-timi antukovými dvorcami a sociálnym zázemím, o členskú základňu vyše 40 registrovaných členov a 40 členov fun clubu, ale aj o vyše 15 ročnú tradíciu tenisovej činnosti a organizovania tradičných tenisových turnajov.

Po 5-tich rokoch od zbúrania „starého TA Komenčáka“ sa nadšencom v radoch TK Junior TV podarilo vystavať na prenajatých priestoroch „nový TA Pri zimáku“.

V rámci činnosti nášho klubu patrí okrem výchovy tenisovej mlade a poskytovania priestorov pre športové, tenisové vyžitie sa širokej verejnosti, aj organizovanie tenisových súťaží /zapojenie družstiev TK do krajskej ligy, organizovanie turnajov- za účelom získania návykov súťaživosti, konfrontácie svojej výkonnosti a v nemalej miere aj propagácie našej činnosti, klubu a mesta nielen v rámci regiónu, ale aj celej SR.

 

TENISOVÝ TURNAJ K MDD

Po organizovaní 12-tich ročníkov tenisového turnaja k MDD nielen pre členov klubu v „starom Komenčáku“, sme sa po otvorení TA „Pri zimáku“ v máji t.r.a zorganizovaní tenisového turnaja mužov a seniorov /XIV.ročníka Memoriálu Róberta Béreša/, rozhodli pokračovať v organizovaní aj tohto tradičného tenisového turnaja pre deti a žiakov nášho klubu.

Okrem dorastencov/ pre ktorých sme do kalendára nachystali v našom TA na dni 18.7.-21.7.15 celoslovenský turnaj triedy „D“ JUNIOR CUP/, z radov detí a žiakov nášho klubu sa z celkového počtu 21 členov dňa 6.6.2015 zúčastnilo tejto akcie 16 detí a žiakov.

 

 Poradie: 1/ kategória HTO/deti do 7 rokov/-1. Čierna Ema, 2.Čierna Laura, 3.Kušnírová Tonka

  1. Zbojovská Eliška, 5. Lešo Peťo, 6. Hatalovská Terezka

2/ kategória HTO /detiod 7 do 10 rokov/+ ml.žiačky- 1. Storošková Tonka, 2. Ďutmentová Karin, 3. Borščová Biba, 4.Lešová Mia, 5.Kocanová Jenifer

3/ kategória HTO deti do 10 rokov / + ml.žiaci – 1. Jaššo Samo, 2.Filip Mário, 3. Vaňo Sebastián,

  1. Filip Matej, 5. Leško Valent

Všetci účastníci/aj ich rodičia/ si opäť pochutili na výbornom guláši, hotdogoch, klobáske a kuracine, ktoré im pripravilo vedenie klubu.

Nielen tých najmenších, ale aj starších, potešili víťazné poháre, aj trofeje tenistov a plaketky pre finalistov a semifinalistov jednotlivých kategórií a balíčky so sladkosťami a vecné ceny/pre všetkých aktérov/, ktoré zakúpil TK JUNIOR TV a svojou troškou prispeli aj sponzori, ktorým sa touto cestou chceme poďakovať / p. Zeleňáková Magda, f.Lidl /.

Dúfame, že poctivým tréningom môžeme očakávať od našej tenisovej mlade v budúcnosti dobré výsledky pri účasti v regionálnych tenisových ligách a na celoslovenských turnajoch.

Za vedenie TK Junior TV chcem požiadať rodičov malých záujemcov o tenis, že dvere do nášho TA a nášho klubu majú otvorené, kontakt nájdete na našej webovej stráne tkjuniortv a verím, že po pilotnom roku činnosti už v budúcom roku v našom kluibe v čase prázdnin zorganizujeme týždňové kurzy pre začiatočníkov vo veku od 5-7 rokov a od 8 do 9 rokov.

MUDr. Béreš Milan, prezident TK JUNIOR TV

magbo system