?>

Rezervácia priamo v areáli, alebo na tel:

Kmeťo Vladimír: 0908 972 670
Béreš Milan MUDr.: 0905 854 727
 

PLATBA

platná v letnej sezóne 2022 / 1.5.2022 – 31.10.2022

TK JUNIOR TV/6 antukových dvorcov/

A/ REGISTROVANÍ HRÁČI TK JUNIOR TV + členovia TK / bez časového limitu/ :

I/ do 60 rokov: Brigáda + : 110 Eur za letnú sezónu

Brigáda – : 130 Eur za letnú sezónu

II/ nad 60 rokov: Brigáda + : 55 Eur za letnú sezónu

Brigáda – : 75 Eur za letnú sezónu

B/  VEREJNOSŤ :

Individuálne /objedn, 1 deň dopredu, pri neobsadených dvorcoch aj v t.i. deň /:

A/ DVOJHRA

I/ dospelí – a/ expon.čas :  1 hod / ihrisko / – 6 E       2hod/ihrisko: – 10 E

                 – b/ neexp.čas:                              – 5 E                                – 8 E

II/ deti -a/ exp.čas :                                        – 5 E                                 -8 E

             -b/ neexp.čas:                                   – 4 E                                 -6 E

B/ ŠTVORHRA

I/ dospelí – a/ expon.čas : / 1 hod / ihrisko / – 10 E      2hod/ihrisko: – 16 E

                 – b/ neexp.čas:                                 – 8 E                              – 12 E

II/ deti -a/ exp.čas :                                          – 8 E                               – 12 E

             -b/ neexp.čas:                                     – 6 E                               – 10 E

Exponovaný čas: Po-Pia 16.00.-20.00 hod

Objednávky osobne v TA / po 16.00 hod/ alebo telefonicky

Kontakt: MUDr. Béreš Milan , mobil : 0905 854727

                Kmeťo Vladimír, mobil : 0908 972670

                Mgr.  Béreš Miroslav, mobil : 0915 545271

magbo system