?>

Pokyny a kódex správania v areáli

 

POKYNY

  1. Hru na dvorci umožňuje po predchádzajúcom dohovore výhradne správca areálu.
  2. Doba prenájmu je spravidla 60 minút, z toho 55 min. je určené na hru, 5 min. na úpravu dvorca.
  3. Po skončení hry je potrebné upraviť povrch dvorca škrabkou resp. metlou, podľa pokynov správcu.
  4. V tenisovom areáli je potrebné udržiavať poriadok a čistotu. Na odpadky (obaly z nápojov a potravín…) sú určené odpadkové nádoby rozmiestnené v areáli.

KÓDEX SPRÁVANIA

  1. Na dvorce možno vstupovať len v čistom tenisovom oblečení (tričko, šortky, tenisové šaty…) a v tenisovej obuvi vhodnej na antuku. Hra v plavkách alebo bez trička nebude umožnená.
  2. Pri hre platia všeobecné pravidlá slušného správania s patričným ohľadom na ostatné osoby, divákov a hráčov na iných dvorcoch. Nešportové, hlučné, či inak urážlivé správanie nie je tolerované.
  3. Hráči nesmú používať počuteľné vulgárne výrazy a robiť nijaké obscénne gestá.
  4. Na dvorcoch nie je dovolené požívať alkoholické nápoje. Rovnako osoby pod vplyvom alkoholu nemajú dovolené zdržiavať sa v tenisovom areáli.

TK JUNIOR TREBIŠOV, 2015

magbo system