?>

Slávnostné otvorenie tenisového areálu TK Junior Trebišov/“Pri zimáku“/ a XIV. ročník Memoriálu Róberta Béreša 30.05.2015

Dňa 30.5. 2015 po pomyselnom prestrihnutí pásky primátorom mesta Trebišov – Mgr. Čižmárom Marekom, za účasti prednostu obvodného úradu v Trebišove – Mgr. Petroviča Rastislava, ako aj gestora tenisu v Trebišove – PaedDr. Kolesára Zoltána a gestora tenisu vo Vranove nad Topľou – Ing. Fenika Bartolomeja, a za účasti 31 tenisových priaznivcov z Trebišova, Vranova nad Topľou, Humenného, Košíc, Hanušoviec nad Topľou a Kuzmíc, usporiadal TK JUNIOR TV tenisový turnaj dvojhier mužov v kategórii 18-35 rokov a seniorov a rekreačných hráčov v kategórii 35-50 rokov a nad 50 rokov, ako aj spoločný turnaj štvorhry a turnaj útechy.

Výsledky:

Finále DVOJHRY:

                 Kateg 18-35r : Kulín R/TV//VV/ – Capovčák M/HN/ 6/2

                 Kateg 35-50r : Milták J/VV/-Tulach/VV/ 6/1

                 Kateg 50+ :      Frič I/SU KE/ – Šimko M/TV/ 6/1

Finále ŠTVORHRY:       

                 Milták J, JakubekP-Marcinov M, Tulach R/všetci VV/: 7/1

Finále : TURNAJ ÚTECHY:

                 Šesták M/TV/ – Zeleňák M/Zbehňov-Sečovce/ 6/2

Musím skonštatovať, že to bola veľmi vydarená športová akcia, veď účasť 31 hráčov zaraďuje toto tenisové podujatie medzi najlepšie obsadené v rámci vsl. regiónu.

Hralo sa za krásneho slnečného počasia a nešlo len o umiestnenie a pekné ceny, išlo o stretnutie tenisových priateľov, ktorí si touto akciou, tradične v máji, pripomínajú tenistu nášho klubu, zosnulého Róberta.

Touto cestou sa chcem poďakovať spoluorganizátorom turnaja z TK JUNIOR TV-Mirovi a Peťovi Bérešovcom, Marte Bérešovej, Vladovi a Peťovi Kmeťovcom, Ivanovi Kičiňovi a Julovi Huľovi, ako aj sponzorom – p. Vargovi Jurajovi z Úpora, f. BOMED a f. Heineken.

MUDr. Béreš Milan

prezident TK JUNIOR TV

magbo system