?>

Novoročný turnaj žiakov/prenájom HOBES arény/ 02.02.2019

Turnaja sa zúčastnilo 9 účastníkov z Trebišova a Prešova.

Výsledky:

– Ml.Ž : 

1. Eliška Zbojovská   

2. Peťo Lešo

3. Tonka Kušnírová

– St.Ž : 

1. Dáša Dienešová /PO/ 

2. Tonka Storošková /Dargov/

3. Jakub Fazekáš

4. Sára Sotáková

magbo system