?>

Novoročný halový turnaj mužov v štvorhre/ prenájom HOBES arény/ 06.01.2018

Turnaja sa zúčastnilo 8 párov.

Výsledky: 
1. Béreš Peter, Huľo Rišo
2. Béreš Milan, Huľo Julo
3. Seman Vlado, Dančák Dušan

magbo system