?>

IV. ročník tenisového turnaja k MDD 09.06.2018

Turnaja sa zúčastnilo 8 účastníkov.

Výsledky: 

1. Ester Malackaničová

2. Sára Sotáková

3. Mia Lešová  

4. Peťo Lešo

magbo system