?>
Telefónne kontakty:

Kmeťo Vladimír: 0908 972 670
Kičiň Ivan: 0903 385 077
Bereš Milan MUDr: 0905 854 727
Pondelok 16.00 – 20.00
Utorok 16.00 – 20.00
Streda 16.00 – 20.00
Štvrtok 16.00 – 20.00
Piatok 16.00 – 20.00
Sobota 10.00 – 20.00
Nedeľa 10.00 – 20.00

Možnosť hry aj v inom čase po rezervácii cez tel. objednávku.

magbo system