?>

KLUBOVÁ  LIGA  DRUŽSTIEV TK JUNIOR TV v sezóne 2021

Do súťaže bolo zaradený 9 dvoj-trojčlenných družstiev, ale oficiálne začalo súťaž len 8 družstiev/ bez Pčolinského a Rýchlika- nie sú členmi TK JUNIOR TV/a z tých 8 družstiev  po 2 zápasoch odstúpilo ďalšie družstvo /Huľo Julo, Petro/.

V podstate zo 7 družstiev do užšieho finále /4 družstvá/ nepostúpili 3 družstvá /1/ Gočik P, Gergelyi, Jožiov, 2/ Matys Ďoďo st, Vince, Čičík J/,3/ Matys Ďoďo ml, Fazekáš J, Čižmár D/.

FINÁLOVÁ  SKUPINA:  1/ Béreš Peter, Lešo Ján, Varga Eči

                                             2/ Béreš Milan, Béreš Miro, Jaššo Marián

                                             3/ Begala Maťo, Fazekáš Majo, Zedníček

                                             4/ Štempák Maroš, Kmeťo Vlado, Dančák

I./ Béreš P – Begala M  4/2 4/1 
    Lešo J – Fazekáš M   0/4, 2/4 

    BP,LJ – BM,ZJ      9/4  

    BP,LJ  :  2/1 

II/ BP- Dančák 4/1,4/1 
     LJ- Štempák 1/4. 2/4   

     BP,LJ-ŠM,DD 10/9/6/      

     BP,LJ :  2/1  

III/ BP-Jaššo  M 4/1,4/0

       LJ- Béreš Milan 2/4,0/4          

      BP,LJ-MB 2  9/2                       

       BP,LJ  : 2/1   

IV/  Fazekaš M – Béreš Milan 1/4, 1/4   

         Zedníček J – Béreš Miro 3/4/5/, 0/4

         Begala M, FM  – BM 2x 9/7 

       MB2  :   2/1

 V/ ŠM – F M    4/0,4/2
      DD –Z J 0/4.4/3. 10/3    

     ŠM,DD- BM,ZJ 10/8

       ŠM,DD,KV:   3/0     

  VI/  ŠM  B Milan 4/1 4/1

           DD – B Miro 4/1,3/4 3/10

          ŠM,VK – MB 2    6/9

              MB2,JM  : 2/1                           

KONEČNÉ  PORADIE:

 1/  Béreš Peter, Lešo Ján, Varga Eči

 2/  Béreš Milan, Béreš Miro, Jaššo Marián

 3/ Štempák Maroš, Kmeťo Vlado, Dančák Dušan

 4/  Begala Maťo, Fazekáš Majo, Zedníček Ján

magbo system