?>

Novoročný halový turnaj mužov v štvorhre/ prenájom HOBES arény/ 06.01.2018

XVII. ročník Memoriálu Róberta Béreša 19.05.2018 – 20.05.2018

IV. tenisového turnaj k MDD 09.06.2018

IX. ročník turnaja zdravotníkov vsl. kraja 15.06.2018

III.ročník tenisového Turnaja priateľov 2018

III. ročník turnaja štvorhier v rámci Dni mesta Trebišov 25.08.2018

XX. ročník tenisového turnaja učiteľov a nepedagogických pracovníkov v školstve 01.09.2018

III. ročník tenisového turnaja priateľov klubu – záver letnej sezóny 15.09.2018

magbo system