?>

Slávnostné otvorenie tenisového areálu TK Junior Trebišov/“Pri zimáku“/ a XIV. ročník Memoriálu Róberta Béreša 30.05.2015

I. ročník tenisového turnaja k MDD 06.06.2015

VII. ročník turnaja zdravotníkov vsl. kraja 13.06.2015

Turnaj Dorastenci /ky/ 18.07. – 20.07.2015

XVII. ročník tenisového turnaja učiteľov a nepedagogických pracovníkov v školstve 05.09.2015

Turnaj TREBIŠOV OPEN CUP 2015 19.09.2015

magbo system