?>

TURNAJE ORGANIZOVANÉ TK JUNIOR TV v sezóne 2014

V tomto roku TK Junior TV neorganizoval žiadne OPEN turnaje pre verejnosť, usporiadali sme len interné turnaje pre svojich klubových členov.

Viacej sme sa zamerali na dostavbu sociálnej a hospodárskej budovy a po „doľahnutí“ dvorcov sme osadili aj umelé čiary.

Na jeseň r. 2014 nás po šibenične krátkom termíne výstavby /1,5 roku/, čakala kolaudácia TA.

magbo system