?>

TURNAJE ORGANIZOVANÉ TK JUNIOR TV v sezóne leto 2020

1/ Zahájenie letnej sezóny – Turnaj štvorhier – muži/ 25.4. 2020

Turnaj sa neorganizoval z dôvodu uzatvorenia športovísk pre pandémiu COVID 19.

2/ XXIII. roč. turnaja k MDD/ 6.6. 2020

3/ XIX. roč. Memoriálu Róberta Béreša/ 20.6. 2020

4/ V. roč. turnaja štvorhier v rámci Dni mesta Trebišov / 22.8. 2020

5/ XXII. roč. turnaja učiteľov a nepedagogických pracovníkov v školstve / 1.9. 2020

6/ XI. roč. turnaja zdravotníkov v tenise / 19.9. 2020

7/ V. roč. turnaja priateľov klubu / 10.10. 2020

Klubová letná liga (muži + dorast) po 2.5. 2020

magbo system