P O Z V Á N K A

TK   J U N I O R   TV

 

Usporiada v tenisovom areáli TK Junior TV „Pri zimáku“ 

 

Dňa   5. septembra 2015

 

XVII. ročník tenisového turnaja

pedagógov a nepedagogických pracovníkov

 

Propozície turnaja

 

Usporiadateľ: TK Junior TV

Kategórie: Ženy a muži do 50 rokov

                                       nad 50 rokov

Dátum turnaja: 5. septembra 2015

Riaditeľ turnaja: Mgr. Miroslav Béreš

Vrchný rozhodca: PaedDr. Jozef Pavlikovský

Počet dvorcov: 6

Povrch dvorcov: antuka

Lopty: DUNLOP

Prihlášky: do 4.9.2015

na adresu : Mgr. Miroslav Béreš

                     Hodvábna 1291/7

                     075 01 Trebišov

mobil: 0915 545 271

mail: miroslav.beres@gymtv.sk

Vklad:  10 €

Predpis: Hrá sa podľa súťažného poriadku STZ.

Spôsob hry: Hrá sa v skupinách na jeden vyhratý set.

                       Rovnako semifinále a finále.

                     Za stavu 6:6 sa hrá tie-break do 7.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť spôsob hry.

Prezentácia: V deň turnaja od 08.00 – 09.00 hod.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!