Tenisový klub JUNIOR Trebišov

P R O P O Z Í C I E

tenisového turnaja   š t v o r h r y

TREBIŠOV OPEN CUP 2015 

Dňa :                19. septembra  2015 /sobota /  zahájenie turnaja 9.00 hodine

Prezentácia  :    08 0–  09 00  hodine TK Junior TV- TA „Pri zimáku“ 

Kategórie:     Muži + seniori  2      – 1/ do 45 r / súčet veku dvojice do 90 rokov

                                                     – 2/ nad 45 r / súčet veku dvojice nad 90 rokov.

Spôsob hry:       Hrá v  skupinách na jeden set,  za stavu 6: 6  sa hrá malý tie – break.

Zo skupín   postupujú prvé dve družstvá do „pavúka“, ktorý sa hrá na na jeden set do 9 gamov/ za stavu 8:8 sa hrá malý tie – break/ .

Finále sa hrá na 2 víťazné sety, za stavu 1:1 sa hrá tretí set systémom veľký tie – break.

Štartovné :         10 € na osobu

Lopty       :         DUNLOP

Ceny:                 finalisti  a  semifinalisti.

V štartovnom je aj bohaté pohostenie pre aktívnych účastníkov turnaja.

Organizátor turnaja si vyhradzuje právo prípadných zmien

 

Tešíme sa na Vašu účasť                                                                    MUDr. Milan Béreš

Prezident  TK Junior TV