Starý tenisový areál

Starý tenisový areál na ulici Komenského pred „búračkou“.