Slávnostné otvorenie tenisového areálu TK Junior Trebišov/“Pri zimáku“/          

       a XIV. ročník Memoriálu Róberta Béreša

Dńa 30.5.2015 po pomyselnom prestrihnutí pásky primátorom mesta Trebišov- Mgr. Čižmárom Marekom, za účasti prednostu obvodného úradu v Trebišove- Mgr. Petroviča Rastislava, ako aj gestora tenisu v Trebišove- PaedDr. Kolesára Zoltána a gestora tenisu vo Vranove nad Topľou -Ing. Fenika Bartolomeja, a za účasti 31 tenisových priaznivcov z Trebišova, Vranova n/Topľou, Humenného, Košíc , Hanušoviec a Kuzmíc, usporiadal TK JUNIOR TV tenisový turnaj dojhier mužov v kateg 18-35r a seniorov a rekreačných hráčov v kateg 35-50r a nad 50r, ako aj spoločný turnaj štvorhry a turnaj útechy.

Výsledky: Finále DVOJHRY:

                 Kateg 18-35r : Kulín R/TV//VV/ – Capovčák M/HN/ 6/2

                 Kateg 35-50r : Milták J/VV/-Tulach/VV/ 6/1

Kateg 50+ : Frič I/SU KE/ – Šimko M/TV/ 6/1

Finále ŠTVORHRY:     Milták J, JakubekP-Marcinov M, Tulach R/všetci VV/: 7/1

                

Finlále : TURNAJ ÚTECHY: Šesták M/TV/ – Zeleňák M/Zbehňov-Sečovce/ 6/2

                              

Musím skonštatovať, že to bola veľmi vydarená športová akcia, veď účasť 31 hráčov zaradzuje toto tenisové podujatie medzi najlepšie obsadené v rámci vsl. regiónu.

Hralo sa za krásneho slnečného počasia a nešlo len o umiestnenie a pekné ceny, išlo o stretnutie tenisových priateľov, ktorí si touto akciou, tradične v máji, pripomínajú tenistu nášho klubu, zosnulého Róberta.

Touto cestou sa chcem poďakovať spoluorganizátorom turnaja z TK JUNIOR TV-Mirovi a Peťovi Bérešovcom, Marte Bérešovej, Vladovi a^Peťovi Kmeťovcom, Ivanovi Kičiňovi a Julovi Huľovi, ako aj sponzorom– p.Vargovi Jurajovi z Úpora, f.BOMED a f.Heineken

MUDr. Béreš Milan

prezident TK JUNIOR TV