Pokračujúca výstavba tenisového areálu

Prvý turnaj v tenisovom areáli 12. októbra 2013

12. októbra 2013 sa uskutočnil prvý tenisový turnaj v novom tenisovom areáli.